Проектът GamaNews.bg стартира през януари 2013 г. Целта му е да компенсира вакуума от касаещи ЛГБТК хората новини, който цари в българското информационно пространство.

Какво е ЛГБТК?

ЛГБТК е международно употребявана абревиатура за лесбийки, гей мъже, бисексуални, трансполови и куиър хора.

Като лесбийки (или гей жени) и гей мъже се определят съответно жените и мъжете, които се чувстват привлечени емоционално и физически предимно от представители на собствения си пол (наричани още хомосексуални хора). Като бисексуални се определят хората, които в една или друга степен се чувстват значимо привлечени и от двата пола. Като трансджендър се определят различни състояния на хора, общото между които е, че чувстват някакъв вид несъответствие между телесния си и психичния си пол или начина, по който изпитват желание да изразяват пола си. Куиър е стара английска дума за „странен”, „чудат”, която в миналото е използвана като обидно, унижаващо название за гей хората. Съществува мнението, че чрез славянската си форма кварqueer служи за основа на думата покварен. Днес в английскоговорещия свят думата е отвоювана и се ползва като термин-чадър, покриващ всички изредени досега категории. Но значението ѝ не свършва дотук, защото като куиър могат да се определят и много хора, които не се чувстват хетеросексуални или полово конформни, но не биха се определили с никой от предходните термини. В това число влизат интерсексуалните хора (хора, живеещи с медицински състояния, които пречат на еднозначното определяне на пола им), джендъркуиър (полови идентичности различни от бинарността мъж-жена), а вероятно и други.

Защо сайт за ЛГБТК новини?

Настоящият проект започва с убеждението, че видимостта на една общност и организирането и консолидирането ѝ, минават през самоидентификация на хората като нейни членове. А такава самоидентификация може да се случи само посредством видимостта на общността. Общност, която се обрича на невидимост и прикритост, върши саботаж срещу самата себе си и се възпира от възможността за пълноценно участие в обществото, от което е част. В същото време, по силата на властовите роли в обществото, най-силните и популярни медии в него обичайно са официози на доминантните социални групи, лишаващи от пълноценна, обективна и въобще възможно най-добра репрезентация подчинените групи.

Ето защо екипът на GamaNews.bg се надява да изгради една алтернативна медия, която да наложи високи стандарти при отразяването на общностите на ЛГБТК хората, както и да предложи на тези общности на български език информация, която по ред причини е недостъпна за тях през официозните медии. Надяваме се настоящият проект да послужи още като меч и щит срещу отхвърлянето, униженията и дискриминацията, с която хората от тези общности се сблъскват ежедневно навсякъде — на улицата, на работното място, в класната стая или университета, в други медии, та дори и в дома си. Надяваме се проектът да послужи и като лек, който да помогне на много хора да съберат кураж, сила и най-сетне — разум да приемат себе си такива, каквито са.

Мога ли и аз да стана автор?

Разбира се! Достатъчно е да имате добра езикова и компютърна грамотност и преводачески умения. Ако наистина желаете да се включите като доброволец, пишете ни като кликнете тук.